Strategia firmei Erdholz

 • Viziunea: firma ERDHOLZ SRL din Satu Mare, ca o companie de familie, va deveni o firmă inovatoare în domeniul produselor din lemn necesare industriei mobilei care să ofere servicii și produse de cea mai înaltă calitate, și să atingă competențele de a-și proiecta propriile produse, promovând o cultură organizațională bazată pe sensibilitate socială.
 • Misiunea: prin rațiunea ei de a fi, firma ERDHOLZ SRL satisface în modul cel mai responsabil necesitățile clienților conform specificațiilor de produs sau servicii, la cea mai înaltă calitate, la productivitate și eficiență maximă, utilizând cele mai noi tehnologii și metode în domeniul fabricației produselor din lemn necesare industriei mobilei și se bazează pe pregătirea continuă a resursei umane și transmiterea de know-how noilor generații de operatori.
 • Valori:
 1. Echipa;
 2. Comunicare și promptitudine;
 3. Know-how, formare și dezvoltare continuă;
 4. Integrare socială și profesională;
 5. Onestitate;
 6. Sustenabilitate.

Politica în domeniul calității și mediului

Conștientă de creșterea continuă a așteptărilor clienților săi, SC ERDHOLZ SRL a stabilit un sistem integrat de management integrat al calităţii și mediului  în conformitate cu cerinţele standardelor EN ISO 9001:2008 și EN ISO 14001:2005 așa cum este el redactat în Manualul  Sistemului Integrat de Management al Calităţii și Mediului.

În centrul preocupărilor noastre se află permanent calitatea produselor si serviciilor oferite clienţilor noştri, în vederea creşterii încrederii şi satisfacţiei acestora.

Politica în domeniul calităţii si mediului este orientată în contextul dezvoltării SC ERDHOLZ SRL pe principiul îmbunătăţirii continue a performanţelor, luând în considerare necesităţile tuturor părţilor implicate: clienţi, furnizori, angajaţi, societate.

SC ERDHOLZ SRL Satu Mare se angajează faţă de clienţi și celelalte părți interesate și pretinde angajaţilor săi să implementeze și să mențină un sistem integrat de management pentru a putea realiza îmbunătăţirea  continuă a performanţelor proceselor şi materializarea viziunii noastre despre viitorul organizaţiei.

Prin implementarea prezentului sistem de management, top-managementul SC ERDHOLZ SRL se angajează pentru:

Calitate

 • Dezvoltarea unui sistem de relaţii de parteneriat pe termen lung cu furnizorii cu care colaborăm în prezent pentru realizarea de produse conforme cu exigenţele clientilor noştri.
 • Asigurarea funcţionării profitabile pe termen lung a organizaţiei.
 • Menţinerea reputaţiei organizaţiei pe piața producatorilor de mobilier prin satisfacerea cât mai deplină a cerinţelor si exigenţelor clienţilor referitoare la calitatea produselor, corelate cu respectarea riguroasă a clauzelor contractuale şi a celor de legislaţie aplicabile domeniului nostru de activitate.
 • Creșterea competitivității produselor prin utilizarea de tehnologii și echipamente performante pentru activitatea de producție.
 • Realizarea de produse noi. Creșterea cotei de piață și a volumului de vânzări.

Mediu

 • Îmbunătățirea indicatorilor de performanță pentru factorul de mediu aer-apă.
 • Aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impacturilor asupra mediului.
 • Utilizarea cu eficienţă maximă a materiilor prime (a resurselor naturale).

Top managementul SC ERDHOLZ SRL Satu Mare poartă responsabilitatea pentru implementarea și menţinerea prezentei politici, prin strategii adecvate şi se angajează  să asigure resursele materiale, financiare şi umane corespunzătoare, în cantitate suficientă şi la timpul potrivit.

Politica în domeniul energiei

Compania Erdholz din Satu Mare pune accent pe folosirea optimă a tuturor formelor de energie.

Ca și parte a politicii de mediu ne-am angajat la îmbunătățirea continuă a eficienței noastre energetice.

Deși încă nu suntem certificați pe ISO 50001, cerințele și obiectivele standardului sunt definite și în curs de implementare.

Punctele cheie sunt:

 • Monitorizarea și analizarea informațiilor și resurselor specifice,
 • Informarea și scolarizarea personalului,
 • Monitorizarea și optimizarea consumurilor de energie,
 • Retehnologozare cu utilaje performante în domeniul energetic,
 • Respectarea legislației în vigoare.

Politica SSM

Responsabilitatea pentru angajații noștri este parte din sistemul nostru de valori.

Condițiile oferite garantează siguranța și sănătatea personalului.

 • Utilaje de ultimă generație din punct de vedere SSM,
 • Școlarizarea personalului,
 • Verificări anuale,
 • Responsabilitatea personalului de a respecta legislația în vigoare și normele interne.

Sustenabilitate

Ca parte integrată a strategiei, sustenabilitatea joacă un rol foarte important în viața noastră.

 • În primul rând respectăm cele 10 principii al UN Global Compact (globalcompact.de/de/ueber-uns/dgcn-ungc.php) în privința drepturilor omului, mediu și prevenirea corupției,
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal respectă legislația în vigoare,
 • Folosirea eficientă a resurselor este permanent în centrul atenției,
 • Principiile îmbunătățirii continue sunt implementate și urmărite,
 • Școlarizarea personalului și asigurarea lui pe termen lung este hotărâtor,
 • Retehnologizare continuă.